Curt Quarnström

Född och uppvuxen i Mariehamn men sedan början 1970 talet bosatt i Helsingfors men är sommarålänning i Lemland. Har studerat musik vid Helsingfors konservatorium och det dåvarande Åggelby pop/jazz institut, numera Sibeliusakademins jazzavdelning. Spelar med olika sammansättningar i huvudstadsregionen.